Koja je razlika između računovođe i knjigovođe?

Ukoliko ste manje-više laik u oblastima koje su u tesnoj vezi sa ekonomijom i finansijskim poslovanjem, verovatno ste se nekada zapitali u čemu je razlika između računovođe i knjigovođe i šta je posao jednog, a šta drugog. Da li su ovo u stvari sinonimi koji, zapravo, označavaju isto zanimanje? Pojmovi računovodstvo i knjigovodstvo neretko se poistovećuju, ali ne bez razloga. Ovo je posebno slučaj kod manjih firmi i preduzetnika, kojima je prioritet pre svega ispunjavanje knjigovodstvenih i poreskih obaveza, te ove pojmove koriste ravnopravno i sinonimno.

Imati sopstvenu firmu ili preduzetničku radnju svakako podrazumeva značajne prednosti i mnoštvo mogućnosti. S druge strane, zakonske, poreske i administrativne obaveze koje ste dužni da ispoštujete mogu vam zadati mnogo glavobolje, a posledice nepoštovanja sa sobom nose brojne i visoke rizike. Kao preduzetnik ili neko ko planira da tek osnuje firmu, trebalo bi da ste upoznati sa načinom obavljanja knjigovodstvenih usluga i da razumete računovodstvene informacije, kako bi vaše poslovanje bilo uspešno. To, naravno, ne znači da ste u obavezi da i sami završite kurs računovodstva ili knjigovodostva da biste otvorili sopstvenu firmu ili postali preduzetnik.

Razlika između računovođe i knjigovođe

Knjigovodstvena agencija koju možete angažovati će knjigovodstvene, odnosno računovodstvene poslove obavljati, naravno, umesto vas i pružiti vam pomoć i podršku kada je u pitanju finansijsko upravljanje. Ipak, svakako bi trebalo da znate šta ti poslovi tačno podrazumevaju kako biste razumeli celokupno sopstveno poslovanje, zadržali kontrolu nad njim i imali uvid u sve podatke koji ga se tiču.

U praksi se ova dva termina često poistovećuju. Na primer, ukoliko otvarate firmu, kada ste u potrazi za adekvatnom agencijom i želite da dodatno istražite šta njene usluge tačno podrazumevaju, može vas zbuniti kada u Gugl pretraživaču ukucate npr. frazu „knjigovodstvene usluge Beograd“. Videćete da se pojmovi „knjigovodstveni“ i „računovodstveni“ često prepliću u rezultatima pretrage i da nisu jasno razgraničeni, te da neka knjigovodstvena agencija obavlja računovodstvene usluge. Kako da napravite razliku između ova dva termina i procenite koje su vam usluge tačno potrebne, saznajte u nastavku teksta.

Šta je posao knjigovođe?

Iako kod obavljanja njihovog posla postiji tesna veza, razlika između računovođe i knjigovođe ipak postoji. Knjigovodstvo je samo deo računovodstva. Naime, ono podrazumeva, kako i sama reč kaže, vođenje poslovnih knjiga, tj. evidentiranje i knjiženje poslovnih promena (imovina, obaveze, kapital, prihodi i rashodi) u glavnoj knjizi i drugim pomoćnim evidencijama, na osnovu različitih dokumenata. Posao knjigovođe je, dakle, da evidentira sva poslovna dešavanja, odnosno promene, na određeni način. Na taj način svi knjigovodstveni izveštaji služe za planiranje i analizu daljeg poslovanja, jer upravo se na toj dokumentaciji o poslovnim promenama (fakture, ugovori, izvodi) i zasniva vođenje svih računovodstvenih evidencija. 

Dakle, svi poslovi jednog računovođe zapravo su bazirani na knjigovodstvenim izveštajima i evidencijama, na osnovu kojih se  i sastavljaju izveštaji o celokupnom finansijskom poslovanju. Zbog toga su ova dva pojma u tako tesnoj vezi. Postoje različiti oblici knjigovodstva (prosto i dvojno npr.), te različite knjigovodstvene evidencije (glavna knjiga, dnevnik knjiženja, analitičke evidencije).  Ukratko, može se reći da knjigovođe vode najrazličitije vrste evidencija (obračun zarada zaposlenih, poreskih davanja, bolovanja, putnih naloga, obračun dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca i sl.).

Šta sve obuhvata posao računovođe?

Računovodstvo je širi pojam od knjigovodstva. Naime, da bi se sastavio izveštaj o poslovanju, neophodne su osnovne knjigovodstvene evidencije. Ali, ne završavaju se sve potrebe i obaveze poslovanja samo pukim evidentiranjem poslovnih promena. Pored knjigovodstva, računovodstvo obuhvata još i računovodstveno planiranje, kontorolu i nadzor, analizu i informisanje. Da bi se donele poslovne odluke, neophodno je prikupljanje finansijskih informacija, a upravo time se bavi računovodstvo.

Poput knjigovodstva, i sámo računovodstvo poznaje različite oblike, u zavisnosti od domena i onoga što je u fokusu tih oblasti (finansijsko, upravljačko, računovodstvo troškova), a svakim od njih bave se zasebne računovodstvene službe, što je pre svega slučaj u većim organizacijama. Mala preduzeća i preduzetnici, za razliku od njih, u praksi su uglavnom fokusirani samo na ispunjavanje knjigovodstvenih i poreskih obaveza. Ipak, u cilju daljeg razvoja njihovog poslovanja, preporuka je da i oni koriste sve pogodnosti računovodstva i usluga koje ono podrazumeva.

Nadamo se da smo u prethodnim redovima uspeli da vam ukratko približimo osnovnu i opštu razliku između računovodstva i knjigovodstva, pojasnimo u čemu se ogleda tesna veza koja postoji između njih, te da istaknemo značaj obe ove oblasti za finansijsko, ali i celokupno poslovanje svakog preduzeća. 

Kako proceniti vrednost vaše nekretnine i druge vrste imovine

Potreban vam je tim koji će kvalitetno i precizno proceniti vrednost vaše imovine? Vašem biznisu je potrebna besprekorna procena vrednosti kapitala kako biste ostali konkurentni na tržištu? Izaberite usluge proceniteljske i konsultantske firme Gros&Gros Inc. Novi Sad – tima koji dugi niz godina obavlja poslove procene sa velikim znanjem i preciznošću, te svojim klijentima pomaže da reše važne poslovne i privatne finansijske zahteve i poteškoće. Osim navedenih proceniteljskih aktivnosti, firma Gros&Gros Inc. je tu da vaše preduzeće na najbolji način vodi kroz stečajni postupak kroz proces reorganizacije i dovede do poboljšanja u svim nivoima firme, kao i da poveriocima, u svojstvu predlagača otvaranja stečaja i predlagača nas kao stečajnog upravnika u kojeg imaju najveće poverenje, omogući naplatu potraživanja u što većem obimu. 

O firmi Gros&Gros Inc.

Ovu vodeću novosadsku kompaniju osnovao je pre gotovo deset godina Relja Gros, koji je svoje poslovanje započeo kao profesionalni stečajni upravnik sa licencom. Na osnovu višegodišnjeg i relevantnog iskustva, vlasnik tadašnjeg preduzeća stiče licencu za procenu vrednosti nekretnina, te okuplja tim stručnjaka koji zajedno pokreću jednu stabilnu, kvalitetnu firmu, koja postaje lider u proceniteljskoj delatnosti, te obavljanju stečajnih postupaka. Tim je sastavljen od kvalitetnih, iskusnih stručnjaka: licenciranih procenitelja nekretnina, sudskih veštaka ekonomske, mašinske i građevinske struke. U nastavku saznajte na koji način ovaj tim obavlja svoje usluge i koje sve pojedinosti u njih spadaju.

Procene vrednosti nekretnina

Kao što smo prethodno naveli, proceniteljska delatnost je primarna delatnost agencije Gros&Gros Inc. U nju spadaju različite podoblasti, a jedna od najtraženijih jeste procena vrednosti nekretnina. Ovaj postupak će vam omogućiti da spoznate realnu vrednost svih vrste vaših nepokretnosti, te tako uspešno obavite finansijske delatnosti. Procena vrednosti se vrši od strane stručanjaka uz poštovanje svih odredabama, moralnih kodeska i pravila profesionalnog ponašanja. Precizno određena procena vrednosti nekretnina pomoći će vam da:

  • obezbedite kreditni plasman, 
  • napravite pravilan finansijski izveštaj, 
  • omogućite pravilan tok stečajnih i izvršnih postupaka
  • napravite pravilne procene i ispravne poslovne odluke

Gros&Gros Inc. tim je tu da vam pomogne da važne poslovne tokove usmerite u najboljem pravcu, zato ih prilikom donošenja odluka kontaktirajte i izbegnite nenadoknadive gubitke ili nerešive pogreške.

Procene vrednosti kapitala

Još jedna vrlo značajna proceniteljska kategorija jeste procena vrednosti kapitala. Na osnovu zahteva klijenata agencijski tim pristupa preciznom i temeljnom utvrđivanju stvarne vrednosti kapitala, i to u cilju: 

  • utvrđivanja realne tržišne vrednosti kapitala, 
  • određivanje osnovne vrednosti i raspona vrednosti kapitala za potrebe aukcijske prodaje, kapitala u postupku privatizacije, 
  • pripreme za dokapitalizaciju ili povećanje osnovnog kapitala, 
  • statusnih promena: spajanja, pripajanja ili deljenja i odvajanja, 
  • utvrđivajne prodajne cene pravnih lica u stečajnim postupcima

Gros&Gros Inc stručnjaci su tu da vaš kapital učine stvarnim i realno raspoloživim, a vama pomognu da u skladu sa tim napravite pravilne i isplative poslovne poteze. 

Stečajni postupak

Stečajni postupak predstavlja postupak koji se zakonski obavlja kad pravno lice stvori ozbiljne nedostatke i njegovo poslovanje zapadne u teškoće, tj. kada se stvori potreba i interes samog dužnika ili njegovih poverilaca da se ovakav zakonski postupak sprovede. Glavni cilj je da se stvore uslovi kojim će doći do srazmernog kolektivnog namirenja onih koji prema dužniku imaju potraživanja u što veće obimu. Kako bi se namirile njegove obaveze prema poveriocima, postupak se može vršiti kroz bankrotstvo i reorganizaciju, dakle prodajom imovine stečajnog dužnika ili stečajnog dužnika kao pravnog lica, ili novim uređenjem dužničko-poverilačkih odnosa. 

Ukoliko se vaše poslovanje našlo na ovakvom, teško rešivom putu, zaista vam je potrebna kvalitetna pomoć, te provereno rešenje koje će se zasnivati na iskustvu i njime proverenim savetima. Potrebne su vam usluge Gros&Gros Inc. agencije i njihovog predstavnika, licenciranog stečajnog upravnika. 

Stečajni upravnik

Osnivač firme Gros&Gros Inc. licencirani je stečajni upravnik sa velikim iskustvom u reorganizacijama i poboljšanju rada firmi koje su u stečaju. Licenca za obavljanje ovih važnih poslova izdata je od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika – Ministarstva privrede. Osim neophodne formalne potvrde koja agenciji daje potrebne kvalifikacije, ono što je izdvaja od drugih jeste veliki broj uspešno obavljenih projekata i kvalitetno rešenih predmeta stečaja.

Stečajni upravnik​​ će uspešno sprovesti postupak stečaja, kako putem bankrotstva, tako i putem reorganizacije. Vaša firma će dobiti detaljne i kvalitetne planove reorganizacije, koja će joj pomoći da ponovo počne sa radom i ostvarivanje profita. Sa druge strane, kroz proces bankrotstva, ukoliko je to jedino rešenje za dužnika ili njegovog poverioca, sprovešćemo najpovoljnije kolektivno namirenje svih stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine.

Kontakt i adresa firme Gros&Gros Inc

Ukoliko su vam potrebne navedene usluge, firma Gros&Gros Inc je spremna da postane vaš najpouzdaniji saradnik. Zato, ne čekajte! Obezbedite savršenu pomoć u važnim delatnostima i ostvarivanju krucijalnih finansijskih koraka. Kvalitetan tim stručnjaka vas očekuje na adresi: Partizanskih baza 11, Novi Sad 21000, Srbija. Sve detaljne informacije o poslovanju firme možete dobiti na broj telefona: 065 8489065 i 021  ili na mejl adresu: office@grosgros.rs

Budite u sigurnim rukama! Izaberite Gros&Gros Inc.

Mauricijus kao nestvarno lepa afrička zemlja

Republika Mauricijus je ostrvska država koja se nalazi u jugozapadnom delu Indijskog okeana. Poznata je po bogatoj istoriji, a tome je doprinela mešavina indijskog, afričkog i evropskog uticaja. Možda je njen najbolji opis dao Mark Tven, rekavši: Najpre je napravljen Mauricijus, a zatim raj. Mauricijus je najrazvijenija država afričkog kontinenta, poznata kao veliki proizvođač i izvoznik šećera. Osim toga, država značajan prihod ostvaruje i od turizma.

Danas je Mauricijus veoma popularna turistička destinacija koja privlači turiste iz celog sveta. Prekrasno more, retke životinje, divna priroda i beskrajno duge bele peščane plaže su samo deo bogate ponude Mauricijusa. Ono što je posebno privlačno turistima osim uživanja na vodi je svakako planinarenje po šumovitim predelima, posmatranje neobičnih ptica, kao i organizovani obilazak najudaljenijih krajeva. Kako biste stigli na neku od željenih destinacija, možete po vrlo povoljnoj ceni rezervisati taksi koji će vam neprestano biti na usluzi.

Koje je najbolje vreme za putovanje na Mauricijus?

Ova destinacija je aktuelna tokom cele godine, jer zimski period traje od decembra do aprila, a letnji period od maja do oktobra. Tokom letnjeg perioda temperature su visoke i prisutan je veći procenat vlažnosti. Za razliku od njega, iako se zimski period takođe odlikuje visokim temperaturama, procenat vlažnosti je tokom njega znatno niži. Više o klimi, sezonama, valuti, letovima, venčanjima i smeštaju na Mauricijusu pročitajte u ovom fenomenalnom vodiču.

Iskustvo brojnih turista koji svake godine u sve većem broju posećuju ovo bajkovito mesto govori u prilog tome da je ovo ostrvo očaravajuće i nudi niz zanimljivih sadržaja. Lokalno stanovništvo je veoma ljubazno i prijateljski raspoloženo, tako da će vam sa zadovoljstvom pričati o svom načinu života, običajima, a neretko će vas ponuditi i tradicionalnim specijalitetima. Na Mauricijusu je život sporiji, ali i neuporedivo lepši.

Stanovništvo Mauricijusa

Posebna draž Mauricijusa se ogleda u šarenolikosti, jer se na jednom mestu sreću različite kulture i rase ljudi. S obzirom na to da ima dosta Evropljana, Afrikanaca, Indijaca, Pakistanaca i Kineza to je sasvim razumljivo. Zvanični jezici su engleski i francuski, ali su dosta zastupljeni kreolski i mauricijuski jezik. Glavni grad Mauricijusa je Port Luis koji istovremeno predstavlja i najveću luku u Indijskom okeanu. Port Luis je kulturni, ekonomski i politički centar Mauricijusa.

Kakva je hrana na Mauricijusu?

Bez obzira na to da li je reč o hrani ili o piću, ovde možete da očekujete nesvakidašnje ukuse. Hrana na Mauricijusu predstavlja kombinaciju kreolske, evropske, indijske i kineske kuhinje, a samim tim i mešavinu različitih ukusa.

Glavni specijaliteti su riba i morski plodovi, a prilozi koji idu uz to su pirinač, razne vrste indijskih začina i nudle. Obavezno pre nego što naručite neko jelo probajte stepen ljutine, jer uglavnom su sva jela začinjena ljutim sosom. Hobotnica takođe predstavlja jedan od specijaliteta i služi se na razne načine. Osim morskih plodova, na meniju su često i kreolske kobasice kuvane u kreolskom sosu, koje takođe predstavljaju jedan od specijaliteta na ovom rajskom ostrvu.

Obavezno probajte rum sa Mauricijusa, koji je izuzetno aromatičan. Gotovo svi voćni kokteli koji se služe na ostrvu su pravljeni na bazi ruma. Ukoliko ste ljubitelj piva ne propustite da probate Feniks. Reč je o lokalnom pivu koje je izuzetnog ukusa. Omiljeni bezalkoholni napici su čaj, bademovo mleko i indijski jogurt.

Kako provesti vreme na Mauricijusu?

Odmor na Mauricijusu predstavlja istinsko uživanje za svakoga, jer obiluje raznovrsnim sadržajima. Bilo da odaberete šetnju morskim dnom sa specijalnom kacigom, ili da plivate sa delfinima i uživate u njihovoj igri, svakako nećete pogrešiti. Krstarenje oko Mauricijusa je nešto što ne bi trebalo da propustite, jer predstavlja nesvakidašnji doživljaj. O prošlosti Mauricijusa ćete najviše saznati kroz sjajnu muzejsku postavku u Port Luisu. A o uživanju na prelepim plažama Mauricijusa, izlišno je i govoriti.

Doživite čari hodanja po Indijskom okeanu

Ovde ćete imati jedinstvenu priliku da prošetate morskim dnom noseći specijalnu kacigu, koja je tako dizajnirana da će vam kosa ostati potpuno suva. U pratnji vodiča možete sasvim bezbedno ušetati u jato riba. Osećaj je neprocenjiv.

Plivajte sa delfinima

Ne samo da možete posmatrati uzbudljivu igru delfina već ovde u pratnji lokalnog vodiča možete plivati zajedno sa njima. Od vaših afiniteta zavisi koju opciju ćete odabrati, a svaka od njih ima posebnih draži.

Ne propustite krstarenje oko Mauricijusa

Vožnja katamaranom je ovde izuzetno popularna, tako da ćete u lokalnim agencijama moći da odaberete jednu od više ponuđenih varijanti krstarenja. Uživaćete u vožnji do manjih ostrva a ništa manji užitak neće predstavljati ni romantična vožnja u večernjim satima.

Upoznajte istoriju Mauricijusa

Ukoliko ste zaljubljenik u istoriju, obavezno posetite Apravaši gat. Uvršten je u Uneskovu listu svetske baštine i nalazi se u glavnom gradu Mauricijusa, Port Luisu. Apravaši gat simbolizuje mesto na koje se davnih godina doselilo pola miliona ljudi iz raznih krajeva Afrike, Male Azije, Indije, Singapura i Malezije, kako bi radili na plantažama šećerne trske. Zahvaljujući neverovatnoj muzejskoj postavci, moći ćete mnogo da saznate o stanovništvu, običajima i uopšte o prošlosti Mauricijusa.

Plaže na Mauricijusu – od usamljenih do luksuznih

Mauricijus predstavlja pravi raj za sve one koji vole istinski kontakt sa prirodom, jer postoje plaže koje nisu komercijalizovane i na kojima ćete imati samo ono što ponesete sa sobom. Na takvim plažama se ne izdaju ležaljke i ne postoje restorani. A ono što predstavlja ogromnu prednost je prirodna hladovina koje ima svuda zahvaljujući bujnoj vegetaciji. Naravno, postoje i one druge koje se odlikuju luksuznim rizortovima, ali dovoljan je sam pogled na bele plaže, tirkiznu vodu, koralne grebene i čarobnu vegetaciju kako biste osetili neopisiv mir i spokoj.

Plaža Belle Mare

Ova prelepa plaža se nalazi na istočnoj obali Mauricijusa. Dugačka je oko 10 km i predstavlja parče zemaljskog raja.

Plaža Blue Bay (Plavi zaliv)

Kada sletite na Mauricijus, dah će vam zastati od pogleda koji se pruža na ovu plažu. Nalazi se na jugoistočnom delu ostrva i smatra se jednom od najlepših plaža. Bogata je podvodnim svetom, tako da je dobila status pomorskog rezervata.

Plaža Gris Gris

Ova neobična plaža se nalazi na krajnjem jugu Mauricijusa. Okružena je vulkanskim stenama. More je ovde neprestano uzburkano i zbog toga je zabranjeno kupanje.

Plaža Flic en Flac

Ovo je omiljena plaža lokalnog stanovništva. Smeštena je na zapadnom delu Mauricijusa i oduše nestvarnom lepotom. Dužinom cele plaže su smešteni brojni apartmani, restorani, barovi i luksuzni hoteli.

Bez obzira na to da li ćete veći deo odmora provesti aktivno ili ćete uživati u ispijanju koktela na nekoj od prelepih plaža, sigurni smo da će poseta ovoj nestvarno lepoj afričkoj zemlji biti doživljaj koji se ne zaboravlja.

Najposećeniji restorani Sremski Karlovci

U ovom mestu nadomak Novog Sada pisala se istorija značajna za Srbiju sve do danas. Magičan spoj arhitekture i kulturnih sadržaja stvara atmosferu koja će vas očarati čim kročite u Sremske Karlovce. Posle šetnje kroz šarenolike ulice, posete nekom od muzeja ili uživanja u razgledanju Patrijaršijskog dvora i Karlovačke gimnazije potražite odmor u nekom od restorana. Sremski Karlovci se mogu pohvaliti brojnim specijalitetima i kvalitetnim vinom koje preporučujemo da obavezno gustirate uz obroke domaće i inostrane kuhinje. Predstavljamo vam najposećenije restorane u Karlovcima, čija vas ponuda neće ostaviti ravnodušnim.

Bajkovit ambijent restorana Pasent

Smešten u Dunavsku ulicu na broju 7, restoran Pasent će vas ugostiti u svojoj bašti okrenutoj ka Dunavu, koji će vam biti domaćin prilikom svake posete. Kada vas vreme spreči da uživate u pogledu na reku, smestite se u unutrašnji deo restorana. Spoj modernih i tradicionalnih elemenata praćenih notama džez i lounge muzike odiše elegancijom. Duga tradicija ovog restorana ogleda se u pažljivo sastavljenom meniju na kom se nalaze, zaista po meri spremljeni, gurmanluci od mesa i ribe, čorbe, salate, dezerti. Impresivna vinska karta slaže se sa širokom ponudom sireva, a u izboru savršene kombinacije pomoć će vam pružiti ljubazno osoblje. Ukoliko želite da priredite sebi luksuzan ručak, restoran Pasent je odličan izbor, a zahvaljujući odličnim cenama, i posetioci skromnijeg budžeta se mogu dobro provesti.

Boemski užitak u Bermet Villi

Mirisi najpoznatijih vojvođanskih specijaliteta šire se centrom Karlovca baš iz Bermet ville smeštene u delu pešačke zone. Vrhunski majstori kulinarstva i ponuda ovog restorana dobro su poznati među Karlovčanima i ne sumnjamo da bi vas odmah uputili na njega kada biste ih upitali gde se najbolje jede. Na meniju se nalaze obroci koji će vas zastiti u bilo koje doba dana, s toga ne oklevajte da svratite na doručak od ranog jutra ili samo na dobru čašu vina dok gledate zalazak sunca. Iz kuhinje izlaze jela koja su pečat srpske kuhinje zajedno sa picama, pastama i raznim obrok salatama. Na karti pića se nalaze razne kafe, domaća i strana žestina i sokovi. Vinska karta je poseban ugođaj, spovešče vas kroz najkvalitetnije berbe cenjenih vinarija i, za koju god da se odlučite, nećete pogrešiti.

Gostionica kod Četiri Lava 

Autentičnost Karlovaca se posebno može iskusiti u poseti ovom restoranu koji neretko organizuje i žive svirke. U baštici koja je nedaleko od istoimene česme se u letnjim mesecima doživljava prava hedonistička bajka. Na meniju Gostionice se nalaze specijaliteti od ribe koja je doneta sa obližnjeg Dunava, razne paste za koju je testenina ručno pravljena, čorbe i kolači za svačiji ukus i brojni izbori za bogat doručak. Domaće sireve iz ponude uparite sa časom dobrog vina ili rakije, a trenutke proslave obeležite šampanjcem. Za beskrajno uživanje će se pobrinuti druželjubivo osoblje, a na vama je samo da se opustite i pronađete vama najlepši kutak u kom ćete ovekovečiti boravak u Gostionici.

Daleko poznat Hotel i restoran Dunav

O hotelu i restoranu Dunav čućete priče čak i pre nego što kročite u Sremske Karlovce. Sa pogledom na Dunav i afinitetima prema nacionalnoj kuhinji idealno je mesto za proslave ili dolazak na romantičnu večeru. Preporučujemo da se smestite na terasu sa koje se širi očaravajuć pogled. Najpopularnija stavka sa menija je riblja čorba, a na vama je da je probate i procenite da li su sve priče koje je hvale istinite. Kako je ponuda raskošna i budi vam apetit obratite se profesinalnom osoblju za preporuku. U ovom kompleksu gost je uvek u centru pažnje, pa smo sigurni da nećete imati nijednu zamerku.

Restoranska ponuda u Sremskim Karlovcima zadovoljiće i najveće gurmane u potrazi za novim omiljenim jelom. Nećete zažaliti ako se odlučite za bilo koji od objekata koje smo vam izdvojili, procenite kakav ambijent vam najviše prija. Nadamo se da smo uspeli da vam zagolicamo maštu i inspirišemo da izaberete baš Sremske Karlovce kao vašu sledeću destinaciju.

Tri najbolje planine u Srbiji

Planine Srbije su nešto najlepše što Srbija može da vam ponudi. Idealna su destinacija za odmor tokom cele godine i tokom svih sezona. Predstavljaju pravu oazu mira i prirode u kojoj vlada prijatna klima, kao i bujna vegetacija. Izdvojili smo za vas najpopularnije planine u Srbiji, mesta koja će vas sigurno oduševiti svojom netaknutom prirodom i izuzetnom lepotom. Ove tri planine prosto plene svojom lepotom, zadivljujućom prirodom, prijatnom klimom i bogatom, turističkom ponudom.

Divčibare – oaza mira i prirode

Ova prelepa visoravan koja se nalazi u podnožiju planine Maljen postaje sve popularnije mesto za odmor i zaista poseduje impresivnu, turističku ponudu. Divčibare su idealno mesto i za sve porodice sa decom. Položaj ove visoravni je izuzetno dobar, zahvaljujući planini Maljen i visovima koji je okružuju i štite od raznih vetrova. Nalaze se na svega 100 km udaljenosti od naše prestonice, tako da je idealna za kratak vikend beg i predah. Kada god se odlučite da posetite Divčibare, verujemo da se nećete pokajati jer su Divčibare veoma uzbudljiva destinacija tokom cele godine. Sa porastom rasta turizma, raste i potražnja za dobrim i proverenim smeštajnim jedinicama. Divčibare smeštaj je veoma raznovrsan i sigurni smo da ćete pronaći nešto baš po vašoj meri i ukusu.

Kopaonik – najbolji ski centar

Ova planina, smeštena na brdovitim i šumovitim obroncima naše zemlje je, ujedno, najviša planina i jedan od najvećih zimskih centara Srbije. Kopaonik ima da mnogo toga ponudi svim svojim gostima, pogotovo tokom zimskih perioda u godini jer je na Kopaniku izgrađeno 39 alpskih ski-staza, kao i dva poligona za obučavanje početnika. Planina Kopaonik i sve njene prirodne lepote zaista su pravi dragulj naše zemlje. Nacionalni park Kopaonik sa svojom bogatom florom, faunom i prizorima koji deluju više nalik bajkovitim slikama, učiniće vaš odmor posve nezaboravnim iskustvom. Nacionalni park Kopaonik obuhvata impresivnu površinu od 11.810 hektara. U njemu su zaštićeni životinjski i biljni svet, reljefi, kao i drugi oblici prirodne retkosti. Kopaonik smeštaj je odličan za sve one koji se odluče da provedu svoj odmor na ovoj divnoj i popularnoj panini sa mnoštvo zanimljivih atrakcija za sve turiste.

Tara – lepotica puna vidikovaca

Šumovita i brdovita planina Tara sa svojim bogatim i raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom, jedna je od naših najlepših planina koja, još uvek, uspešno uspeva da odoli urbanizaciji i modernizaciji. Na Tari ćete zaista pronaći netaknutu i neukroćenu prirodu koja će vas, sigurni smo, sasvim ostaviti bez daha. Na Tari se nalazi preko 1150 biljnih vrsta i 140 različitih vrsta ptica. Brza, hladna i prelepa reka Drina upotpunjuje predivne planinske prizore i dodatno ulepšava ovu planinu.U poslednje vreme Tara postaje sve posećenija i njen turizam neprestano raste i razvija se. Tara je puna lepih i impresivnih vidikovaca, kojima se ova planina posebno ponosi. Smeštaj Tara je tu da vam dodatno ulepša i upotpuni vaš boravak na ovoj planini. Smeštajne jedinice su savremeno opremljene sa svim neophodnim pogodnostima i omogućiće vam pravi, bajkoviti, planinski doživljaj.

Možemo se smatrati srećnim što su tako divna prirodna bogatstva upravo data nama na raspolaganje. Bez prirode i njenih blagodati nema ni nas. Zbog toga je od velike važnosti da čuvamo naše planine i njihovu divnu prirodu. Nadamo se da je ovaj tekst uspeo da vam pokaže koliko predivnih prostora i destinacija poseduje Srbija. Pored ovih planina, naš savet je da istražite i druge jednako lepe i divne planine u našoj zemlji i da uživate u njihovim lepotama

Kako organizovati putovanje kroz Srbiju

Planiranje i organizacija putovanja često umeju da predstavljaju pravi napor, a zasluženi odmor neretko biva zasenjen mnogobrojnim neizbežnim nedoumicama i mukama oko pripreme za put. Organizacija putovanja, ipak, ne mora biti toliko naporna kao što se to na prvi pogled čini. Ukoliko odlučite za odmor u Srbiji, bićete oslobođenih mnogih poteškoća koje sa sobom donosi internacionalno putovanje, pogotovo tokom turbulentnih vremena u kojima živimo.

Mnogi su i danas skeptični kada je reč o odmoru o Srbiji, ali naša zemlja skriva mnogobrojne fascinantne destinacije, a turističke agencije u Srbiji spremile su za vas raznovrsne inovativne aranžmane. Donosimo nekoliko predloga i saveta kako organizovati putovanje kroz Srbiju.

Zašto je Srbija savršen izbor?

Turistička ponuda Srbije često ostaje u senci mnogo bolje promovisanih stranih destinacija. To, međutim, ne znači da su atrakcije i gradovi u našoj zemlji nužno manje zanimljivi i komforni od onih stranih. Tragajući za dalekim i egzotičnim destinacijama, često nismo svesni šta se sve skriva samo na korak od nas. Putovanje kroz Srbiju sa sobom takođe nosi veliki broj olakšica i prednosti. Zašto je Srbija vaše sledeće savršeno mesto za odmor?

Kao jednu od najvećih prednosti odmora u Srbiji odmah vredi izdvojiti znatno povoljnije cene. Širom Srbije možete pronaći obilje raznovrsnog smeštaja u kome možete provesti višednevni odmor za veoma malo novca. Sem troškova smeštaja, cene putovanja, hrane, ulaznica za razne atrakcije takođe su manje u Srbiji. Putovanje kroz Srbiju ne zahteva ekstenzivnu dokumentaciju, kao što je to slučaj sa većinom stranih destinacija. Pribavljanje svih neophodnih dokumenata i papira uglavnom je najnaporniji deo svakog putovanja. Priča se ne završava sa pasošima i vizama, jer treba voditi računa i o putnom zdravstvenom osiguranju, zelenom kartonu, vinjetama za različite države, saglasnostima roditelja za putovanje u slučaju da želite da pustite mlađe ukućane da se sami upuste na odmor…Za obilazak Srbije potrebna vam je samo lična karta, zdravstvena knjižica i malo dobre volje.

Srbija je dosta mala zemlja, pa se i najudaljenije destinacije sasvim blizu i pristupačne skoro svima. Putevi do većine traženih turističkih destinacija su dosta dobri, a solidne veze sa velikim gradskim centrima po pravilu postoje. Ovo je posebno velika prednost ukoliko putujete sa decom ili ne želite da izgubite ogroman deo vašeg odmora na mukotrpan, dugačak put.

Kako odabrati odgovarajuću destinaciju?

Turistička ponuda Srbije mnogo je raznovrsnija nego što se na prvi pogled čini. Mogućnosti je u Srbiji zaista mnogo, a postoji ponešto za svaki uzrast i tip turiste. Ključ ispunjenog odmora je odabir destinacije koja u potpunosti odgovara našim potrebama i senzibilitetima. Od drevnih utvrđenja do uzbudljivih akva parkova, od relaksiranja u banjama do adrenalinskih spustova brzacima neukrotivih reka: Srbija zaista ima mnogo toga da ponudi. Potrebno je samo izabrati mesto koje obećava odgovarajući tip zabave.

Vrnjačka Banja, na primer, zanimljiva je destinacije za sve uzraste. Mesto je svoju slavu steklo kao izuzetno lečilište čije blagotvorne vode potpomažu prilikom lečenja mnogih oboljenja. Iako je zdravstveni turizam nekada bio glavni razlog koji je turiste vodio u ovu banju, danas je ona daleko nadrasla njenu prvobitnu funkciju. Veliki broj bazena, tobogana i sportskih terena mami sve one koji tragaju za aktivnim odmorom. Atrakcije poput predivnoh parka, Zamka kulture, japanskog vrta i mnogobrojnih igrališta i terena učinile su je omiljenim mestom za porodično putovanje. Ovo mesto dosta je zanimljivo i za mlade, pre svega zbog bogatog letnjeg festivalskog programa i uvek žive glavne promenade. Mnogobrojni su razlozi zbog kojih je ona konstantno u samom vrhu najposećenijih destinacija u Srbiji, a apartmani Vrnjačka Banja uvek traženi.

U Srbiji ćete nači za svakog ponešto. Ukoliko želite da istražite fascinantnto kulturno nasleđe naše zemlje, istorijom bogata područja oko Kraljeva ili Raške savršene su destinacije za vas. Tragate za odmorom u prirodi? Prepustite se magiji netaknute Tare ili nezaboravnim predelima oko reke Uvac. Želite da doživite pravu adrenalinsku avanturu? Krenite u istraživanje velikih vodopada Stare planine ili se okušajte u osvajanju najviših kula misterioznog Golubačkog grada. Bez obzira na to da li želite da putujete zimi ili leti, da li maštate za relaksacijom u tišini ili neumornim istraživanjem okoline, u Srbiji možete naći nešto za vas.

Nadamo se da je naš tekst uspeo da vam ponudi neke ideje i savete za organizaciju nezaboravnog putovanja kroz Srbiju. Srbija je zemlja kontrasta, uzbuđenja, gostoljubivih domaćina i duge tradicije. Od pitomog severa gde vreme sporije teče, preko pričama bogate Šumadije do još zagonetnih planina juga; od neukrotive Drine na zapadu do silovitog toka Dunava na istoku: gde god da se zaputite, Srbija će vam podariti čarobno mesto za nezaboravan odmor.

Razlike u turističkoj ponudi severa, juga i istoka Srbije

Život na Balkanu nikad nije bio lak. Osvrnimo se decenijama unazad i videćemo gotovo identične probleme sa kojima su se suočavali još naši preci. Ubrzajmo još nekoliko decenija unapred i jasno ćemo videti kako se i Srbija nosi sa gotovo istim problemima. Ipak, ono što je ostalo nepromenjeno i u čemu leži prava vrednost naše male zemlje, smeštene na brdovitom Balkanu jesu njene netaknute i nepresušne prirodne lepote. Skriveni dragulji prirode protkani su širom Srbije i upravo njima bi trebalo da se zahvalimo kada je reč o turizmu i razvoju turizma naše zemlje. Međutim, čak i tu postoje izvesne razlike u Srbiji, ukoliko vas zanima koje su to, samo nastavite da čitate.

Sombor- Grad zelenila i kulture

Sever naše zemlje jedan je od najlepših i najrazvijenijih delova Srbije. Kao takav, oduvek je imao posebnu i veoma razvijenu turističku ponudu. Sever Srbije oduvek je bio jedno posebno mesto koje se izdvajalo zbog svoje lepote i jedinstvenosti, a jedan od najpoznatjih i najpopularnijih gradova sa severa naše države je, svakako, grad Sombor. Reč je o gradu koji je oduvek negovao svoju kulturu, umetnost, zelene površine i veličanstvenu arhitekturu koju ćete teško pronaći u drugim delovima zemlje. Sombor je grad koji se ponosi svojom dugom i značajnom istorijom. To je grad u kome i danas istovremeno obitava nekoliko drugačijih kultura i nacionalnosti. Zbog toga je turistička ponuda velika. Tokom posete ovom gradu obavezno posetite:

Crkvu Svetog Georgija
Somborska Županija
Gradski muzej Sombor
Narodno pozorište Sombor
Eko centar Karapandžu

Kako bi ste imali dovoljno vremena da uživate u razgledanju i u oblisacima ovog grada, naša je preporuka da obavezno u Somboru provedete nekoliko dana. Za to vam je potreban proveren, komforan i siguran smeštaj koji će da zadovolji sve vaše potrebe. Stan na dan Sombor je tu da vam upravo to i pruži. Ovde ćete pronaći samo najbolju ponudu veoma povoljnog i pristupačnog smeštaja i to po odličnim cenama. Na vama je da izaberete najbolje i onda turistički obilazak Sombora može da zaista počne.

Novi Pazar- Grad tradicije i istorije

Novi Pazar je jedno sasvim posebno mesto koje je postalo nadaleko poznato po svojim izvrsnim, tradicionalnim ćevapima i gastronosmksim specijalitetima. Pored toga, oono što, takođe, privlači veliku pažnju svih turista i što znatno utiče na razvijanje bogate i impresivne turističke ponude jeste i čuevna tvrđava u Novom Pazaru za koju, slobodno možemo reći, kako je jedan od glavnih i veoma upečatljivih simbola ovog grada. Najpoznatiji simbol ove tvrđave je velika Kula, poznata u narodu pod imenom Stara izvidnica ili Kula motrilja. Uticaj turske vlasti i osmanlijske ornamentike i arhitekture se posebno oseća u ovim krajevima. Sem duge šetnje i razgledanja kule i ostataka nekadašnjeg, vojnog utvrđenja, malo šta se u ovom kraju može nazvati zaista pravom atrakcijom. Pored toga, Novi Pazar je poznat i po svojim tradicionalnim, raznobojnim i kvalitetnim ćilimima koji će, sigurno, ulepšati svaki dom. Stan na dan Novi Pazar je tu da vam pruži najbolji smeštaj kako bi mogli da na miru uživate u istraživanju grada i svih navedenih atrakcija. Na vama je da izaberete ono što vama najviše odgovara, a sigurni smo da će vas i cene oduševiti.

Jagodina- Grad akva parka i zabave

Panorama of Jagodina City Serbia

Kada je reč o bogatoj turističkoj ponudi Jagodine, onda njen akva park, očekivano, dolazi na prvo mesto. Ovaj zabavni i lepo uređeni akva park privuče veliki broj turista tokom svake letnje sezone i to sa veoma dobrim razlogom. Veliki broj gostiju se uvek rado i iznova vraća u Jagodinu kako bi ponovo uživali u svim čarima i atrakcijama. Akva park je smešten u najlepšem delu grada i pripada sportsko- turističkom kompleksu. Prostire se na impresivnih 50 000 kvadratnih metara, što samo potvrđuje veličanstvenost i popularnost ovog akva parka. Ovde možete uživati u prostranim baezanima, a ima ih čak devet. Najmlađima će posebno biti zabavni tobogani, kao i prskalice. Ceo akva park je idealna destinacija za kratak letnji predah sa celom porodicom jer poseduje ono što odgovara i prija svim generacijama. Kada se umorite od vodenih atrakcija, tu su odlični sportski tereni za dodatnu razonodu i aktivan odmor. Apartmani Jagodina su tu da vam obezbede isključivo najbolji smeštaj i to po veoma povoljnim i pristupačnim cenama, bilo da se odlučite za kraće ili za duže boravke u ovom lepom gradu.

Nadamo se da vam je ovaj tekst dodatno približio raznolike turističke ponude naše zemlje. Kao što vidite sever, jug i istok razlikuju se, ne samo po svojim turističkim atrakcijama, već i po cenama. Mada su cene, svakako, niže nego u našim najvećim i najpopularnijim gradovima. Ipak svaka atrakcija nosi u sebi posebno i jedinstveno obeležije kraja iz koga potiče i upravo je to ono što dodatno utiče na razvoj i na rast turzma svake regije o kojoj smo pisali u ovom tekstu. Nadamo se da ćete uživati u tome da ih otkrijete i posetite uživo.

Čudesni Olaplex i sve što treba da znate o njemu

„Moja veoma duga i gusta kosa, sa tankom dlakom, za 10 dana je dva puta farbana, dva puta fenirana, rađeni su pramenovi, farba i blanš, a odmah preko toga preliv i toner – i nije oštećena! Korišćen je Olaplex!“ Ovo je samo jedno od brojnih isključivo pozitivnih iskustava žena koje su se uverile u moći čudesnog Olaplex-a.

Kako Olaplex deluje?

Iako je kreiran tek 2014. godine danas ga koriste frizeri širom sveta. Sve više se primenjuje i u kućnoj upotrebi za regeneraciju veoma oštećene kose. Zovu ga čudesni Olaplex jer rešava sve tipove oštećenja na kosi, koji nastaju usled različitih faktora.

Termički faktori

Visoka toplota aparata za stilizovanje, poput fena, figara za uvijanje kose za lokne ili presa za ispravljanje dovode do velikih oštećenja na kosi. Olaplex ih reparira, a neki njegovi preparati deluju i preventivno pružajući termičku zaštitu.

Hemijska oštećenja

Olaplex uklanja hemijski nastala oštećenja poput blajhanja i farbanja kose, ali i održava kosu lepom i negovanom nakon tretman keratinom.

Mehanička oštećenja

Olaplex je odličan za suzbijanje oštećenja nastalih mehaničkim putem. To su ona oštećenja koja nastaju uglavnom pri češljanju ili feniranju, kao što je nasilno češljanje i istezanje kose.

Faktori životne sredine

Faktori iz spoljašnje sredite takođe štetno utiču na kosu. To mogu biti visoke temperature od sunca i UV zračenje, ekstremno hladno vreme, velika vlažnost vazduha i zagađenje. Olaplex će kosu zaštititi, a već oštećenu oporaviti.

Olaplex proizvodi i njihova primena

Olaplex čini ukupno devet proizvoda, od kojih su No.1 i No.2 za profesionalnu upotrebu u frizerskim salonima, dok su ostali tretman kod kuće. Iako su fantastični i pri individualnoj primeni, najbolje rezultate videćete ukoliko koristite ne jedan, već nekoliko Olaplex preparata. U ovom tekstu ćemo objasniti za šta koji služi i koja kombinacija Olaplex će vam dati najbolje rezultate.

Olaplex za kućnu upotrebu

Olaplex No.3

S razlogom najpopularniji Olaplex No.3 Hair Perfector je najprodavaniji Olaplex preparat. U pitanju je veoma moćan tretman koji sadrži veliku koncentraciju obnavljajućeg molekula.

Kako se koristi Olaplex No.3?

Olaplex No.3 se može koristiti na više načina. Kao tretman pre pranja se nanosi na kosu isfrotiranu peškirom i ostavlja da deluje 20 minuta, a zatim se ispira šamponom. Može se koristiti i kao tretmanska maska, tako što se nakon šamponiranja Olaplex No.4 šamponom i nanošenja Olaplex No.5 kondicionera, utrlja u čistu, mokru, ali isfrotiranu kosu, i ostavi da deluje 20 minuta, a potom ispere.

Za još intenzivniji tretman, kod veoma oštećene kose, uz Olaplex No.3 treba koristiti i Olaplex No.0. Naučno je dokazano da korišćenjem tog dvofaznog sistema kosa postiže 68% više regeneracije. Nanosi se na suvu kosu, preko svih njenih delova i ostavi da deluje 10 minuta. Nakon toga se preko njega nanosi Olaplex No.3, koji treba da odstoji još 10 minuta, a potom se ispere. Tretman se nastavlja uz pranje kose Olaplex No.4 šamponom No.5 regeneratora.

Olaplex No.6

Olaplex No. 6 – Bond Smoother je Leave – in krema koja hidrira, popravlja kosu i ostavlja je zaglađenom i po 72h nakon nanošenja. Zbog svoje specifične formule, idealna je za sve tipove kose, a pogotovo za hemijski tretiranu kosu. Intezivno je jača, vlaži i održava vitalnom, ne otežava kosu i smanjuje brzinu sušenja. U sebi sadrži kokosovo ulje i vitamin E, a ne sadrži sulfate, parabene, SLS, SLES i ftalate.

Kako se koristi Olaplex No.6?

Olaplex No.6 se koristi tako što se vrlo mala količina nanese od sedine do krajeva mokre, ali pretnodno peškirom isfrotirane kose. Za najbolji efekat treba je koristiti nakon dvofaznog sistema Olaplex No.0 i Olaplex No.3, kao i nakon Olaplex šampona i regeneratora. Ovu kremu ne treba ispirati. Dovoljno je samo raščešljati kosu i pristupiti sušenju i željenom stilizovanju.

Olaplex No. 7

Regenerativno ulje Olaplex No. 7 je visoko koncentrovano, ultra lagano i namenjeno obnavljanju oštećene kose. Značajno povećava živost boje i vraća sjaj kosi. Sprečava naelektrisanost i prua termičku zaštitu do 230 stepeni. Kosa ga brzo upija, a ne masti je.

Olaplex No.8

Olaplex No.8 4 u 1 maska jedna je od najboljih Olaplex preparata i odlična za oporavak kose. Dodaje sjaj i volumen i intenzivno hidrira hemijski tretiranu i oštećenu kosu.

Kako se koristi Olaplex No.8?
Za solidne rezultate masku No.8 treba koristiti jednom nedeljno, a za dobijanje maksimalnih rezultata koristiti je u kombinaciji sa dvofaznim sistemom No. 0 Intensive Bond Building Hair Treatment i No.3 Hair Perfector jednom u dve nedelje ili po potrebi češće. Potrebno ju je bogato naneti od sredine prema krajevima kose, zatim pročešljati prstima i ostaviti da deluje 10 minuta. Na kraju detaljno isprati i stilizovati. Preporuka je da se za kosu do ramena istisne 1-2 pumpice. Za dugu kosu koristiti veću količinu preparata, a za kratku i tanku kosu manju količinu.

Olaplex za profesionalnu upotrebu

Posle blajhanja kosa postaje suva, krta, mnogo se mrsi, te gotovo da nema osobe koja nakon takvog procesa kolorizacije nije primetila oštećenja, osim ako nije korišćen fenomenalni Olaplex tretman za profesionalnu upotrebu. Mnogi kažu da im je uz Olaplex bez obzira na blanš, kosa postala lepša i mekanija.

Olaplex No.1 i No.2 namenjena su za profesionalnu upotrebu i prodaju se isključivo u setu. Olaplex No.1 Bond Multiplier sadrži najveći procenat obnavaljajućeg molekula i koristi se u samom procesu farbanja. Dodaje se blanšu ili boji za kosu i na taj način obnavlja oštećenu kosu i štiti je od daljih oštećenja tokom procesa farbanja i blajhanja. On se takođe može koristiti i kao poseban tretman, koji potpuno regeneriše oštećenu kosu.

Olaplex No.2 Bond Perfector je proizvod koji se obilno nanosi nakon farbanja, kao post-color tretman. Zajedno imaju moćne negujuće sastojke, te dubinski obnavljaju i regenerišu kosu čineći je jakom, zdravom i sjajnom.

Profesionalci kažu da uz Olaplex No.1 i No.2 čak i dugogodišnje crnke, bez oštećenja kose, mogu postati zanosne plavuše. Sada kada znate sve o vrhunskoj delotvornosti Olaplexa sigurni smo da ćete ga ispobati. Ili već jeste? Pišite nam kakvi su vam utisci.