FACEBOOK KAMPANJA

Zašto Facebook reklamiranje ?

Facebook je najpopularnija i najkorišćenija društvena mreža, kako u svetu, tako i kod nas. Sa više od 3.6 miliona otvorenih naloga, Facebook čini nezaobilazni deo Internet marketinga u Srbiji. Najveći broj korisnika su mladi od 18-24 i 25-34 godina, dok je odnos muškaraca i žena 55% : 45%.

englishAds12

 

 

 

 

 

 

Prednosti Facebook oglašavanja :

Prednosti Facebook oglšavanja su brojne. Glavne se ogledaju u tome što se Vaša Facebook reklama pojavljuje u online okruženju koje je korisnicima Interneta poznato, prijatno, zabavno i gde provode veliki deo svog slobodnog vremena. Takođe, jedna od prednosti reklamiranja na Facebooku u odnosu na TV, radio i print reklame je postojanje dvosmerne komunikacije: svi članovi Facebook Fan Page-a u mogućnosti su da komentarišu, postavljaju pitanja i odgovaraju, lajkuju i šire sadržaj. Ovakvo rešenje otvara mogućnost da na više različitih načina plasirate Vašu poruku ciljnoj grupi (tekstualne poruke, web linkovi, fotografije, video snimci…).
Glavne prenosti Facebook oglašavanja se ogledaju u mogućnosti brzog i lakog prenošenja poruke ciljnom auditorijumu, mogućnosti preciznog targetovanja ciljne grupe po geografskoj lokaciji, demografskim podacima i interesovanjima, mogućnosti određivanja učestalosti poruka i mogućnosti praćenja detaljne statistike.

facebook-advertising

 

 

 

 

 

 

 

Naša ponuda obuhvata:

Kreiranje strategije nastupa:
Istraživanje tržišta
– Analiza i izbor najrelevantnijeg ciljnog auditorijuma za plasman oglasa
– Demografska segmentacija
Analiza:
– Projekcija optimalnog broja oglasa i grupa oglasa
– Definisanje strukture oglasa
– Optimalno raspoređivanje budžeta u odnosu na ciljnu grupu
Vođenje Facebook Ads oglasa:
Kreiranje Ads kampanje
– Određivanje CTR ciljeva – postavljanje ciljnog auditorijuma i njegova demografska i interesna segmentacija
– Dizajniranje oglasa (višestruke verzije tekstualnih i grafičkih rešenja radi višeg stepena optimizacije)
– Vođenje kampanje – puštanje u rad i održavanje
– Optimizacija kampanje
Kreiranje i prilagođavanje “landing page-a”:
– Izrada stranice na koju korisnici dolaze posle klika na reklamu
– Dizajniranje grafičkih elemenata na stranici

Ako ste zainteresovani za uslugu Facebook marketinga popunite nasu kontakt formu i mi ćemo vas kontaktirani.

 

Close Comments