Online kurs računovodstva KGB akademije

Online učenje – prednosti

Poslednjih godina online učenje (“distance learning”) sve je više zastupljen vid sticanja znanja. Za ovakav vid učenja potrebni su vam računar i internet mreža. Predavanja mogu biti “real time” gde se polaznik direktno uključuje, odnosno prati nastavu “uživo” preko svog računara, ili kada polaznik kursa ima snimljena predavanja.

KGB akademija primenjuje online učenje u kojem polaznik kursa snimljenim predavanjima pristupa preko Moodle platforme, i naravno uvek može da se vrati ukoliko nešto nije najbolje razumeo. Naš online kurs računovodstva ima i prateći pisani materijal u PDF formatu koji polazniku obuke omogućava da zapisanu nastavnu temu koristi nakon završetka obuke. Najveća prednost online obuke predstavlja kontrola sopstvenog vremena i lokacije za učenje. Kontrolom vremena polaznik odlučuje kada će i koliko da uči, dok mu izbor lokacije obezbeđuje visok komfor za vreme “učenja na daljinu”.

Naša online obuka je tako osmišljena da sadržaj, način predavanja, prateći materijal, platforma za učenje, može dati jako puno praktičnog znanja i svakako omogućiti da polaznik na kraju stekne znanje, koje posle može i da primeni u svom poslu.

Online kurs računovodstva KGB akademije su osmislili dugogodišnji profesori u srednjim i visokoškolskim ustanovama sa iskustvom u tradicionalnom načinu predavanja i te metode i način predavanja preneli u elektronsku formu. Mnogi polaznici iz Beograda i drugih gradova Srbije, kao i iz okolnih zemalja kao što su Crna Gora, BiH i Makedonija su već završili svoje kurseve na KGB akademiji putem interneta.

KGB akademija garantuje kvalitet znanja i sertifikata

Učenjem na daljinu preko KGB akademije dobijate isti kvalitet znanja i kompetencija kao da ste učili iz klupe. Sertifikati i praktične sposobnosti su podjednako priznate. A pošto koristimo posebnu metodologiju učenja korišćenjem Moodle platforme, znanje stičete brže i lakše nego da slušate tradicionalna predavanja.

Na koji način to postižemo? Umesto da nastavu slušate i povremeno reagujete na pitanja profesora, učenjem na daljinu informacije dobijate na 3 odvojena načina – slušanjem, gledanjem i čitanjem, dok istovremeno izvršavate obavezne zadatke. Tako se angažujete tri do četiri puta više nego tradicionalnim školovanjem. Kada na to dodate punu podršku profesora i mentora u radu sa Vama, postaje jasnije kako stičete realne veštine i primenjiva znanja. Zbog toga, za dva do tri sata dnevno možete napraviti ogroman napredak u vašem stručnom usavršavanju.

Pohađanjem online kursa na KGB akademiji postaćete realno stručni a istovremeno i sposobni da svoju poslovnu stručnost i naplatite.

Kako učenje na daljinu sprovodi KGB akademija?

I) Moodle

Ukoliko se odlučite za online kurs računovodstva KGB akademije, obezbeđujemo Vam Moodle e-learning tehnologiju koju koristite sve vreme pohađanja kursa. Akronim naziva Moodle “modular object oriented dynamic learning environment”, govori o njegovoj nameni i arhitekturi. Prva verzija Moodle-a, objavljena je sredinom 2002 godine i prepoznatljiva je po jednostavnosti korišćenja.

Neke od funkcionalnosti koje Moodle svrstavaju na prvo mesto u kategoriji e-learning platformi, alata i softvera za akademske institucije jesu praćenje rada studenata, testiranje i ocenjivanje, međusobna interakcija i komunikacija između učesnika u procesu nastave, tj. studenata i profesora (mentora), kao i druge praktične stvari.

Moodle je e-learning proizvod koji se kontinuirano razvija i koji je tokom godina stekao zavidnu popularnost. Moodle je lokalizovan na preko 100 jezika i prisutan u više od 200 zemalja. U Srbiji Moodle trenutno koristi 198 univerziteta, škola i drugih obrazovnih institucija.

II) Faze realizacije nastave – online kurs knjigovodstva KGB akademije

Korak 1 – video predavanja

Sa nastavnom temom kandidat se upoznaje pomoću prezentacionog materijala (snimljenih video predavanja i slajdova u PDF formatu), čime ovladava nephodnim teorijskim znanjima koja će koristiti za naredni praktični deo obuke.

Korak 2 – praktični deo

U praktičnom delu se sa živim primerima iz računovodstvene prakse objašnjava ručna evidencija i knjiženje u računovodstvenom softveru MiniMax. Ručna evidencija se sprovodi popunjavanjem svakog pojedinačno potrebnog dokumenta. Podrška ovom radu predstavlja video uputstvo za evidencije u obrađivanoj temi. Sličan pristup se primenjuje prilikom objašnjavanja rada u softveru MiniMax (takođe sa video uputstvom).

Korak 3 – zadaci, samostalan rad

Naredni korak su zadaci za samostalan rad. Na osnovu knjigovodstvenog dokumenta potrebno je izvršiti neophodna knjiženja kako u ručnoj evidenciji, tako i u programu MiniMax.

Nakon isteka zadatog vremena za izradu zadataka, kandidat može pogledati rešenja kroz popunjene obrasce (ili u urađenim evidencijama u MiniMax-u), uporediti ih sa svojim radom i eventualne nedoumice i pitanja razrešiti sa predavačem pomoću e-mail korespondencije, odnosno softvera za online komunikaciju – Zoom ili TeamViewer (odnosno alternativnog rešenja za komunikaciju).

Kao kontinualnu podršku kandidatima, organizujemo redovne online konsultacije (putem gore pomenutih komunikacionih platformi), a na lični zahtev polaznika zakazujemo i vanredne konsultacije.

III) Vaš napredak se redovno proverava

Provera Vašeg napretka je sveobuhvatna i kontinuirana. Na kursu ćete proći 35 tema, 66 zadataka u ručnoj evidenciji i isto toliko u računovodstvenom softveru MiniMax.

IV) Podrška mentora i aktivna saradnja sa kolegama

Imate punu podršku mentora, i to ne samo tokom predavanja. To je neophodno, pošto mentori lično ocenjuju Vaš napredak i vode Vašu obuku. Kada postavite pitanje, bez obzira na vreme, svaki mentor će Vam poslati odgovor za 24 sata ili manje. Kada su otvorene redovne konsultacije, sa predavačima komunicirate u realnom vremenu, kao da sede pored Vas u prostoriji.

Naravno, možete još aktivnije učestvovati u radu sa mentorima i kolegama redovnim postavljanjem pitanja, chatom, učešćem na KGB academy forumu za diskusije otvorenom za polaznike, profesore i mentore davanjem ideja, saveta, primera.

Sve ove aktivnosti su već ugrađene u Moodle Distance Learning System, tako da su Vam dostupne klikom miša.

V) Kako se polaže ispit?

Sve uslove za dobijanje KGB academy sertifikata obezbeđujete preko interneta. A polaganje za zvanja se održava online na kraju kursa korišćenjem sve popularnije Zoom platforme. Na taj način ste kompetencije i stručna zvanja završili na najpraktičniji način. Najisplativiji, takođe.

VI) Neograničena praksa

Nakon ispita, sledi edukativna praksa koja uključuje vođenje poslovnih knjiga privrednih subjekata sa kojima КГБ finance ima zaključen ugovor o vršenju knjigovodstvenih usluga. Praksa traje neograničeno, odnosno do procene polaznika da je dostigao zadovoljavajući stepen obučenosti za samostalan rad u knjigovodstvu odnosno do zaposlenja u struci. U radu koristimo računovodstveni softver MiniMax koji omogućava vođenje poslovnih knjiga (odnosno izvođenje edukativne prakse) kroz online pristup sistemu – na daljinu.

Naši polaznici ostvaruju pogodnosti za kupovinu računovodstvenog softvera MiniMax, kao i i našu online šestomesečnu besplatnu podršku za vođenje poslovnih knjiga. Našim polaznicima takođe pružamo podršku i na njihovim radnim mestima. Do sada je preko 600 polaznika kurseva prošlo kroz praksu u firmi КГБ finance.

Kursevi KGB akademije omogućuju svojim polazinicima brz povraćaj uloženog novca, kao i da zarade kroz edukaciju!

VII) Rezime: Zašto je online kurs računovodstva KGB akademije najbolji u Srbiji i regionu?

 • Vremenom namenjenim za učenje samo Vi raspolažete!
 • Sami birate ambijent za učenje u kojem se najugodnije osećate!
 • Nastavno gradivo učite bez stresa – brzinom koja Vama odgovara kao i mogućnošću neograničenog ponavljanja gradiva!
 • Rešavanjem zadataka i njihovom proverom omogućavate praktičnu proveru stečenog znanja!
 • Mentorsko vođenje edukacije obezbeđuje kontinuirano praćenje Vašeg rada!
 • Online sesije i konsultacije (diskusije sa drugim polaznicima kursa, „1 na 1“ konsultacije sa mentorom, tehnička podrška…) doprinose procenjivanju sopstvenog znanja, razrešavanju dilema, otkrivanja novih ideja i pravaca daljeg istraživanja!
 • Nakon položenog online završnog ispita dobijate sertifikat prepoznatljiv na tržištu računovodstvenih kadrova u Srbiji!
 • Pored računovodstvene edukacije ovladavate radom i u poslovnom softverom MiniMax!
 • Obezbeđena Vam je neograničena edukativna praksa!
 • Pohađanjem edukativne prakse stičete mogućnost povraćaja uloženog novca, pa čak i zarade!
 • Nakon završetka obuke postajete naš poslovni partner (pogodnosti za korišćenje MiniMax-a, besplatna podrška u Vašem daljem radu…)

Close Comments

Comment (1)

 1. Pingback