Analiza kose i noktiju na narkotike

Statistika za 21 vek u Srbiji kaže da je preko 50% srednjoškolaca probalo marihuanu, a preko 20% neki teži narkotik. Hteli mi to da priznamo ili ne rat protiv droge je nažalost izgubljen rat, nema pobede u tom ratu. Sam naziv četvrtog odeljenja u policijskoj upravi grada Beograda jasno kaže “odeljenje za suzbijanje narkotika”. Suzbijanje, to je sve što možemo da uradimo, da suzbijamo tu pojavu, jer nikada nećemo moći da je iskorenimo u potpunosti. To je do sada pokazala dosadašnja borba protiv narkotika koja je omanula na globalnom nivou. Stotine milijadri dolara nisu ništa uradile. Najjače vlade sveta nisu ništa uspele. Previše je droga ušla u sve pore društva, previše se priča o njoj, previše je “in”. Ako samo pogledate i malo analizirate naslove modernih popularnih pesama, velika većina ili direktno spominje narkotike ili direktno aludira na narkotike ili korišćenje narkotika i govori kako je to “kul”. Previše je novca u igri, zarade i profiti su ekstremni da bi ih bilo ko ignorisao. Zaključak je da je sve to otišlo toliko predaleko da je to odavno gotova stvar, ne samo u Srbiji, nego dakle i globalno.

Šta podrazumeva forenzička analiza?

Forenzička analiza vlasi kose i noktiju predstavlja modernu, sofisticiranu, skupu, zahtevnu ali izuzetno preciznu i korisnu forenzičku metodu koja je pored DNK analize i poligrafskog testiranja najzastupljenija forenzička metoda u svakoj modernoj istrazi. Kad god treba da se formira ozbiljno toksikološko mišljenje o prisustvu nezdozvoljenih supstanci u organizmu ovo je metoda koja se koristi. Isključivo ova metoda. Počinioci ozbiljnih saobraćajnih nezgoda, počinioci ozbiljni krivičnih dela… Naglašavamo da se radi u ozbiljnim slučajevima, ne dakle u svim nazovi uobičajnim i svakodnevnim slučajevima, a zbog čega je ovo tako? Upravo iz razloga što je analiza vlasi koje ekskluzivna metoda, nije dostupna a koje je samim tim i skupa i predstavlja sam vrh forenzike. Ali je upravo zbog toga i najbolja i najpreciznija metoda na svetu.

Detektivska agencija pored svojih usluga koje su navedene na stranici o narkomaniji i drogama, od skoro može svojim klijentima da ponudi novu i ekskluzivnu uslugu testiranja na prisustvo ilegalnih narkotika odnosno psihoaktivnih supstanci u organizmu putem analize uzorka iz dlake sa kose, kao i iz noktiju sa ruku i noktiju sa nogu. Ovo je usluga koju ne pruža niko u Srbiji, a predstavlja najpouzdaniji metod za proveru i detekciju prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu koja postoji na svetu. Procedura započinje tako što klijent kontaktira detektivsku agenciju, javi mu se privatni detektiv, nakon zakazivanja termina za sastanak klijent donesi dlake ili ostatke od noktiju u poslovne prostorije detektivske agencije, i sve na dalje će biti obavljeno od strane profesionalaca. U roku od najkasnije 10 dana klijent će imati tačan nalaz sa podacima šta je ta osoba konzumirala od narkotika u poslednjih 12 meseci. Sve što je uzela od droga. U poslednjih godinu dana. A sve to je urađeno na taj način da ta osoba ne mora ni da zna niti da voljno učestvuje u svemu tome. Zamislite samo to. Da Vi imate sve te podatke o toj osobi a da ta osoba to ni ne zna. Ova vrsta analize predstavlja najbolji test za detekticju prisustva narkotika na svetu koji nauka i medicina mogu da ponude.

Forenzičke metode u istrazi

Forenzička analiza vlasi kose i noktiju predstavlja modernu, sofisticiranu, skupu, zahtevnu ali izuzetno preciznu i korisnu forenzičku metodu. Poligrafsko testiranje, DNK analiza i analiza kose i noktiju su najzastupljenije forenzičke metode u svakoj modernoj istrazi. Kad god treba da se formira ozbiljno toksikološko mišljenje o prisustvu nezdozvoljenih supstanci u organizmu ovo je metoda koja se koristi. Isključivo ova metoda.

Počinioci ozbiljnih saobraćajnih nezgoda, počinioci ozbiljni krivičnih dela… Naglašavamo da se radi u ozbiljnim slučajevima, ne dakle u svim nazovi uobičajnim i svakodnevnim slučajevima, a zbog čega je ovo tako? Upravo iz razloga što je analiza vlasi koje ekskluzivna metoda, nije dostupna a koje je samim tim i skupa i predstavlja sam vrh forenzike. Ali je upravo zbog toga i najbolja i najpreciznija metoda na svetu. U Srbiji forenzička analiza vlasi kose trenutno nigde nije dostupna osim u određenim detektivskim agencijama koje su specijalizovane za to. To možete i sami da proverite i da se uverite u to.

Close Comments

Comments are closed.