Biohemija - Zašto je redovna kontrola važna

Laboratorijski pregled mokraće je najbolji način za dijagnostikovanje brojnih oboljenja, budući da upravo bubrezi filtriraju toksine iz krvotoka. Pregled se zasniva na utvrđivanju određene boje, mirisa i gustine urina i pomoću pregleda može se precizno odrediti nastanak problema u organizu. Leukociti su glavni zaštitnici ljudskog tela od raznih bakterijskih i virusnih upala, pa njihovo pojavljivanje u urinu može ukazati na znake bubrežne infekcije. Prisustvo eritrocita u mokraći može ukazati na razna oboljenja, kardiovaskularna, gastroenterološka ili kao toksoalergijska reakcija. Zbog ovih ali i mnogo drugih razloga radovna kontrola je jedan od osnovnih uslova za očuvanje zdravlja celokupnog organizma. Svakako bi trebalo da više pažnje usmerimo na pregled urina budući da se putem njega mogu utvrditi ključne informacije o stanju našeg organizma. Analize iz oblasti biohemije možete izvršiti u laboratoriji Jugolab. Reč je o savremenoj laboratoriji koja svojim radom odgovara najvišim standrdima laboratorijske prakse i zahtevima svojih korisnika iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Laboratorija Jugolab osnovana je 2000. godine u Novom Sadu, a samo 5 godina kasnije prerasla je u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku.

Šta je urinokultra?

Analiza mokraće spada u jedan od osnovnih laboratorijskih analiza i predstavlja pre svega  jedan od rutinskih pregleda. Pri njemu je obuhvaćeno ispitivanje kiselosti (pH), specifična težina i hemijska analiza pomoću tzv test-traka kojima je moguće utvrditi prisustvo proteina, glukoze i krvi u mokraći. Takođe se može proveriti nalaz ketonskih tela, bilirubina i nitrita. Mokraćni sistem kod zdrave osobe je sterilan, odnosno ne sadrži bakterije. Pri tome normalan urin zdrave osobe je bistar, žute boje i kisele reakcije. Sva odstupanja od ovih karakteristika mogu ukazivati na prisustvo neke upale. Detaljnije informacije o biohemiji i njenom značaju možete pronaći na web sajtu laboratorije Jugolab, gde možete zakazati neki od mnogobrojnih pregleda koje ova laboratorija pruža svojim klijentima- leukociti u urinu. Iako se često ovaj laboratorijski pregled zanemaruje veoma je značajan zbog toga što se na bolesti može posumnjati upravo zbog fizikalnih i hemijskih promena mokraće. U te promene se mogu ubrajati izged, boja, miris i specifična težina. Svakim pregledom urina analizira se:

  • Izgled, boja i pH vrednost mokraće
  • Gustina, proteini, glukoza, aceton, bilirubin
  • Nitriti, eritrociti, leukociti
  • Cilindri, epitalne ćelije
  • Bakerije, gljivice, sluz

Laboratorijska analiza urina

Saveuje se da noć pre davanja uzorka mokraće ne bi trebalo piti vodu. Kako bi rezultati analize urina bili što verodostojniji preporučuje se da uzorak mokraće bude jutarnji. Neophodno je oprati ruke i intimne delove tela pre pripreme urina za analizu, a kao što je svima poznato mokraća se na analizu nosi u sterilnoj posudi. Zatvorena sterilna posuda štiti urin, budući da u konkattu sa vazduhom on menja izgled, sastav, boju, miris i pH vrednost. Dovoljno je 10ml urina za adekvatnu analizu i njega bi do laboratorije trebalo odneti u roku od dva sata. 

Simptomi koji mogu da ukazuju na to da je preko potrebno da posetite laboratoriju koja može pregledati vaš urin je neugodno i bolno mokrenje, koje je najčešći znak upale ili sličnih bolesti mokraćnog sistema. Normalno mokrenje je bezbolno, svako odstupanje od njega je prvi razlog za hitnu posetu laboratorije. Takođe treba napomenuti da u urinu zdravog čoveka nema glukoze, albumina, ketonskih tela, bilirubina i homoglobina. Pojava navedenog ukazue na prvi znak pojave bolesti.

Tumačenje rezultata analize

  • Normalan izgled urina je bistar, dok zamućeni urin može ukazivati na povećan broj leukocita, gljivice, bakterije, sluz i ostale elemente koji se mogu naći i sedimentu urina.
  • Boja urina bi trebalo da bude žuta boja, dok bi tamnosmeđa boja ukazivala na povećanje bilirubina koji je jedan od znakova oštećenje jetre. Crvena boja urina ukazuje na oštećenje bubrega, ali i na razne upalne procese oštećenja mokraćnih kanala i bešike.
  • Normalna reakcija je kisela reakcija, dok alkalna ukazuje na bakterijsku infekciju.
  • Povećana gustina urina može biti znak dijabetesa, hipertenzije, poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde, oštećenje bubrega.
  • Pojava proteina u mokraći može biti pozitivna usled fizičke aktivnosti ili trudnoće i tada nije znak patoloških pojava. Dok prisustvo proteina u ostalim slučajevima može ukazivati na upalni proces.

Značaj pregleda urina

Laboratorijski pregled urina spada u jedan od najvažnijih laboratorijskih testiranja, koji se tiče zdravlja celokupnog ljudskog tela. Takođe, značajan je i za dijagnostikovanje raznih bolesti. Analiza urina koristi se za praćenje zdravstvenog stanja pacijenta, kao preventivna laboratorijska dijagnostika, za praćenja toka hroničnih bolesti, ali i za postavljanje dijagnoza kod postojanja infekcija.

Close Comments

Comments are closed.