Kako poboljšati loš spermogram

Ukoliko ste se upustili u planove osnivanja porodice, treba imati na umu da se nekada mogu javiti smetnje ka njihovom ostvarenju. Veliki broj parova, bez obzira na godine, suočava se sa problemima neplodnosti. Gotovo svaki šesti. A u tim slučajevima oko 50% problema sa plodnošću može biti vezano za muškarca. Stoga su redovni pregledi veoma bitni, kao i korišćenje odgovarajuće terapije, jer se kvalitet sperme može popraviti.

Šta je tačno spermogram?

Spermogram je nativni pregled semene tečnosti, pomoću kog se dobijaju podaci o pokretljivosti i broju spermatozoida, kao i ostali parametri koji govore o plodnosti muškarca. Ovaj test jasno će pokazati u kom stanju se nalaze vaši spermatozoidi, kao i koliko su u stanju da oplode jajnu ćeliju. Sama analiza je veoma jednostavna i efikasna, a potrebno je obaviti najmanje tri puta kako bi potvrdili da problem postoji. Razlog za ovo je oscilacija u vrednostima laboratorijskih izveštaja, pa je potrebno ponoviti analize nekoliko puta, kako bi se imao uvid u stvarno stanje spermatozoida.

Uzroci smanjenja kvaliteta sperme

Ukoliko su se rezulatati vratili sa uočenim nepravilnostima i smanjenim kvalitetom sperme, potrebno je znati i šta je uzrok tome. 

  • Hormonski poremećaji, koji se manifestuju neodgovarajućom koncentracijom hormona testosterona, luteinizirajućeg hormona (LH), folikulostimulirajućeg hormona (FSH) i prolaktina.
  • Mikrodelecija Y hromozoma i cistična fibroza, predstavljaju genetičke poremećaje i nasledne bolesti kod muškaraca. 
  • Varikočela je jednostavnim rečima, proširenje vena u testisu. Varikočele su česte i potrebno je lečiti ih ukoliko se javljaju bolovi i kada želite da dobijete dete.
  • Životne navike – iako ste možda navikli da nakon ručka odmah odremate, pušite, konzumirate alkohol, ove navike ćete morati da promenite. Ukoliko želite da se stanje vaših spermatozoida poboljša, moraćete da poboljšate i životne navike. 

Kako popraviti rezultate spermograma?

Kako bi se kvalitet vaše sperme poboljšao, potrebno je da u skadu sa terapijom promenite i svoje životne navike. Neplodnost kod muškaraca se može izlečiti, tačnije, šansa da se vaša semena tečnost popravi, postoji. Tretman koji će vam lekar preporučiti uvek zavisi od samog uzroka nastanka neplodnosti. Ipak, jedna od najzastupljeniji metoda je upotrebom matičnih ćelija u lečenju neplodnosti kod muškaraca. U okviru ove terapije, koriste se tzv. MSC, mezenhimske matične ćelije. Ove ćelije prisutne su u masnom tkivu odraslih osoba i njihovo ubrizgavanje može doprineti diferencijaciji polnih ćelija. Nakon terapije možete očekivati povećanu količinu sperme, uklanjanje zapaljenskih promena, bolju pokretljivost sperme i poboljšanje same erektilne funkcije.

Niazoospermija ne mora biti problem

Ukoliko vam je dijagnostikovana opstruktivna azospermija, odnosno neizbacivanje semene tečnosti prilikom ejakulacije, moguće je promeniti to stanje. U tom slučaju se primenjuje aspiraciona biopsija testisa – TESA. Ovim procesom kreće se u potragu za spermatozoidima na mestu njihovog nastanka. Tada se punkcionom biopsiom pronalaze spermatozoidi koji su u testisima, pa se oni koriste za postupak vantelesne oplodnje. Nakon što su punkcijom izvučeni spermatozoidi, spajaju se sa jajnom ćelijom dobijenom punkcijom jajnika. 

Kako vi možete doprineti?

Pored medicinskog tretmana koji ćete dobiti, neophodno je da i sami povedete računa o svom zdravlju. Mnogo spoljašnjih faktora, kao i generalan način života utiče na kvalitet sperme. Ono što vi možete da uradite jeste da poboljšate neke od nezdravih navika u svom životu. Na prvom mestu, ukoliko ste pušač ili konzumirate alkohol, bilo bi dobro da te aktivnosti zaboravite, makar na neko vreme. I alkohol i duvan znatno mogu ošetiti kvalitet sperme i negativno uticati na kretanje spermatozoida. Zatim, regulisanje ishrane takođe je jedan od bitnih faktora. Potrebno je u ishranu uvesti što više voća i povrća, a izbegavati gluten. Ne samo da će ovo pomoći poboljšanju spermograma, već će imati dobrog uticaja na vaše celokupno zdravlje. I treći savet bi bio što više kretanja. Fizička aktivnost podstiče oslobađanje testosterona, što će imati povoljnog uticaja i na kvalitet vaše sperme. 

Ukoliko se za pomoć obratite Link4med, bićete jedan korak bliže ka rešavanju problema neplodnosti. Jednostavnim zakazivanjem besplatne konsultacije dobićete mišljenja i preporuke stručnjaka u oblasti, kao i savet za tretman koji vam je potreban. Putovanje u inostranstvo kako bi se obavili svi pregledi biće obezbeđeni uz pomoć vašeg koordinatora. Imaćete sigurnog saveznika na svom putu ka izlečenju. 

Close Comments

Comments are closed.