Kako se zaštititi od neželjenih štetočina

Način života koji diktira ubrzani razvoj okruženja, povećanje broja stanovništva u gradskim zonama, kao i promena tradicionalnih navika, doveli su i do velikih promena u prirodi. Ponašanje ljudi kad je higijena u pitanju često dovodi do nemara, posebno van sopstvenih domova, bacanje smeća gde mu nije mesto, kreiranje divljih deponija i ophođenje prema prirodi bez ekološke svesti dovodi do povećanja broja postojećih i pojave novih vrsta štetočina. Insekti i glodari postali su svakodnevnica, problem sa kojim je najbolje boriti se primenom profesionalnih metoda iz oblasti dezinsekcije i deratizacije.

Dezinsekcija

Skup mera koje koristimo za suzbijanje i kontrolu štetnih insekata, kako se ne bi namnožili i pričinili štetu, bilo kao prenosioci zaraznih bolest ili ekonomsku štetu napadom na useve, naziva se dezinsekcija. Preventivne mere obuhvataju zaštitu postojećih prostora, dok kurativne mere obuhvataju procese kada su insekti već tu. U zavisnosti od stepena kontaminacije, prostora koji se tretira, kao i vrste insekata, primenjuju se adekvatne metode. Mehanička dezinsekcija podrazumeva upotrebu različitih lepljivih traka, zamki i mreža za zatvaranje otvora, kao i zaptivanje pukotina kako bi se sprečio da neželjene bube i insekti uđu u prostor. Fizički procesi obuhvataju korišćenje aparata koji primenjuju struju, svetlost ili toplotu, kao i dubinsko čišćenje. Hemijske mere dezinsekcije daju najefikasnije rezultate, i podrazumevaju primenu insekticida u uništavanju insekata, pritom ne ugrožavajući ljude, životinje i biljke. Prilikom primene hemijske dezinsekcije, bitno je angažovati službu za ddd usluge profesionalno obućenog osoblja, kako bi tretman bio efikasan i adekvatno primenjen.

https://www.pexels.com/photo/macro-photo-of-tick-3722627/

Deratizacija

Glodari su poznati kao prenosioci različitih zaraznih bolesti, ali i činioci velikih ekonomskih šteta. Zapuštene prostorije i nehigijenski uslovi raj su za pacove i miševe, kojih čini se danas ima više nego ikad u gradskim zonama. Skup mera i metoda usmerenih na kontrolu, suzbijanje i uništavanje štetnih glodara naziva se deratizacija. Preventivne mere deratizacije obuhvataju sprečavanje pojave i naseljavanja glodara u neposrednoj čovekovoj okolini. Zatvaranje fizičkih otvora kroz koje se miš ili pacov može naći u podrumu ili tavanu, kontrolisanje higijenskih uslova, kao i pravilno skladištenje hrane i različite robe, neki su od osnovnih preventivnih metoda. Ukoliko se glodari već nađu u prostoru, primenjuju se kurativne mere zaštite. Biološki, fizički, mehanički ili hemijski tretmani deratizacije primenjuju se u zavisnosti od situacije na terenu. Različite zamke i klopke, ugradnja prepreka, upotreba ultrazvučnih metoda, ali i korišćenje predatora, prirodnih neprijatelja glodara neki su od načina da se rešite napasti. Najefikasnije su ipak hemijske metode deratizacije, u kojim se koriste hemijska sredstva rodenticidi, raticidi za eliminaciju štakora, odnosno muricidi, u borbi protiv miševa.

https://www.pexels.com/photo/macro-photo-of-brown-rat-209112/

Prethodne godine pokazale su nam da zaraze mogu biti izuzetno opasne i koliko lečenje može biti dugotrajno i naporno ukoliko ne reagujemo na vreme. Vođenje računa o sebi i okruženju, uz održavanje higijene i čuvanje prirode preduslov su za mirniju budućnost. Ukoliko se susretnete sa štetnim insektima i glodarima, delujte odgovorno i ukoliko je potrebno, obratite se profesionalnim službama za ddd poslove, kako bi efikasno rešili problem.

Close Comments

Comments are closed.