Kako je nastala plastična hirurgija?

U novije vreme plastična hirurgija i brojne intervencije koje ona podrazumeva, sve su zastupljeniji, kako u našoj zemlji, tako i širom sveta. Jedna od grana medicine je i plastična hirurgija. Ona ima za cilj da ispravi, odnosno rekonstruiše određene delove tela kod pacijenta na prvom mestu. Uz to, plastična hirurgija se bavi intervencijama, koje omogućavaju postizanje najveće moguće funkcionalnosti delova tela, odnosno poboljšanje fizičkog izgleda. 

Nekako je i očekivano da je plastična hirurgija Beograd najzastupljenija, te da postoje brojne specijalističke ordinacije tog tipa u srpskoj prestonici. 

Da li su estetska i plastična hirurgija Beograd isto?

Ne može se reći da se radi o isti granama medicine, prosto zato što je estetska hirurgija jedan od oblika plastične hirurgije. 

Treba imati na umu, međutim, da plastična hirurgija Beograd ne mora nužno da bude i estetska, jer ona podrazumeva različite mikro hirurške intervencije, odnosno intervencije koje su deo rekonstruktivne hirurgije i slične.

Od kada datira plastična hirurgija?

Možda će zvučati neobično i neverovatno, ali prvi put je operacija nosa, koji je bio polomljen pomenuta u jednom spisu iz Drevnog Egipta, koji datira iz perioda između 3000. i 2500 – te godine pre naše ere. 

Kasnije se pojavljuju zapisi iz Drevne Indije, koji datiraju iz oko 800 – te godine pre naše ere. U to doba je plastična hirurgija podrazumevala uglavnom intervencije vezano za rekonstrukciju nosa. Korišćena je metoda koja je obuhvatala prenošenje kože i to sa čela, a sa ciljem rekonstrukcije nosa. Zanimljivo je pomenuti da su takve intervencije bile prilično česte u to doba, prosto zato što su u Drevnoj Indiji lopovi kažnjavani upravo amputacijom nosa. 

Moderna plastična hirurgija Beograd je počela da se razvija zahvaljujući otorinolaringologu poreklom sa Novog Zelanda, koji je svoju službu obavljao u britanskoj prestonici. Mnoge moderne tehnike koje danas obuhvata plastična hirurgija, nastale su upravo zahvaljujući njemu. 

Rekonstruktivna i plastična hirurgija Beograd 

U zavisnosti od toga koja intervencija je neophodna, zavisiće i da li je bolja opcija da bude izvršena plastična ili rekonstruktivna, odnosno estetska hirurgija. 

Ne može se izgubiti iz vida činjenica da je estetska hirurgija sve zastupljenija, tim pre što mnoge poznate ličnosti posežu ne samo za intervencijama sa ciljem uvećanja ili korekcije usana, nego i sa ciljem rekonstrukcije nosa, odnosno grudi i ostalih delova tela. 

Treba svakako istaći i to da plastična hirurgija Beograd nije isto što i takozvana anti – aging medicina. 

Naime, kada je u pitanju anti – ejdžing medicina, govori se o estetskim intervencijama koje podrazumevaju korišćenje botoksa i filera, a kako bi bile izvršene odgovarajuće, uglavnom promene manjeg obima na licu ili na određenim delovima tela. Za razliku od estetske hirurgije, odnosno plastične, osobe koje vrše tretmane anti – aging medicine ne moraju biti po struci estetski ili plastični hirurzi. 

S obzirom na to da je plastična hirurgija Beograd izuzetno zahtevna, uvek je preporuka da takve intervencije vrše stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom, a u ordinacijama koje podrazumevaju korišćenje prvoklasnih materijala, jer je to izuzetno važno i za uspeh same intervencije. 

Close Comments

Comments are closed.