Sve prednosti dijamantskog sečenja betona

Dijamantsko sečenje betona ima mnogobrojne prednosti u odnosu na klasično sečenje betona. Dijamantsko sečenje betona značajno štedi vreme, ne samo u toku izvođenja samih radova, već i kasnije nakon radova, budući da iza klasičnog sečenja betona ostaje nered i šut, a dijamantsko sečenje betona obavlja se bez ikakvog nereda koje na kraju ostane za vama. Postojanje šuta zahteva da imate dodatne radnike, koji će počistiti nered i odneti šut a to podrazumeva i dodatni trošak.

Dijamantsko sečenje je mngo brže i elegantnije rešenje

Dijamantska sečiva rade brže i efikasnije, dok obične bušilice ili sečiva rade sporije uz dosta nereda koje ostavljaju iza sebe.Takođe, dijamantskim sečenjem se ne oštećuje struktura betona, dok se klasičnim sečenjem proizvodi i dosta buke.

Za dijamantsko sečenje vam je potrebno manje ljudi

Za posao dijamanstkog sečenja je potrebno manje ljudi. Često ove mašine jednostavno zahtevaju jednog ili dva majstora, dok tradicionalno sečenje betona zahteva veliki broj radnika i mnogo bolju organizaciju.

Dijamanstkim sečenjem betona možete seći i druge materijale

Dijamantsko sečenje betona je preciznije, ali osim betona mogu se seći i zidovi i metal, dok obične mašine za sečenje betona ne mogu da seku kroz metale i za posao bi bile potrebne dodatne mašine.

Dijamantsko sečenje betona je urednije

Dijamantsko sečenje betona je preciznije. Rezovi koje napravi mašina su precizni i uredni, dok korišćenjem običnih mašina ne možete da postignete tu peciznost. Ovim načinom sečenja betona se smanjuje šansa za grešku i zato je ovaj način mnogo uspešniji i brži.

Dijamantsko sečenje betona proizvodi manje buke

Još jedna prednost dijamantskog sečenja betona jeste manja buka i nepostojanje vibracija kod radova, kao što je to slučaj sa običnim sečenjem zastarelim mašinama. Obične mašine izazivaju veliki broj vibracija koje mogu uzrokovati pojavu pukotina u nekom trenutku. Samim tim, ukoliko nema zvukova ni smetnje, to neće smetati i drugim stanarima oko vas.

Nakon dijamantskog sečenja betona ne ostaje šut i nered

Kao rezultat sečenja dijamantskog betona je čista i uredna okolina bez šuta nereda i haosa, za koji morate angažovati ljude da ih srede. Običnim mašinama proizvodi se velika količina prašine i nereda te je potrebno dodatno vreme i ljudi kako bi se taj nered uklonio.  Ako patite od bilo koje vrste alergija, obično sečenje betona nije za vas.

Dijamantsko sečenje betona omogućava vam da dođete i do teško dostupnih mesta

Pošto su mašine za sečenje dijamantskog betona fleksibilne i kompaktne, one mogu lako da seku kroz teško dostupna mesta. Ove mašine su lake za upravljanje i lagane za nošenje. Pošto mašine prave izuzetno precizne rezove, lako je manevrisati oko cevi i osetljivih mesta. Sa druge strane, tradicionalne mašine mogu oštetiti postojeće cevovode i naneti brojna oštećenja, što takođe može stvoriti dodatne komplikacije i trošak.

Dijamanstkim sečenjem mogu se seći i noseći zidovi, bez oštećenja objekta

Isecanje otvora u zidu sada je mnogo jednostavnije kada primenimo ovakvo sečenje betona. Takođe dijamantsko sečenje betona je odlično i za beton koji na površini ima mermer, keramičke pločice i slično bez oštećenja i narušavanja kompletnog izgleda.

Dijamantska sečiva su obično najbolji izbor kada je reč o čistim, jasnim rezovima u betonu. Korišćenje sečiva sa dijamantskim vrhovima u svrhu projektovanja betona je sada postalo široko prihvaćeno. Kada je u pitanju lakša upotreba sečiva i brži proces rada.  

Ono što čini sečenje još bržim je to što je za dijamantsko sečenje potrebno samo nekoliko tehničara koji ubrzavaju radni proces. Alati za dijamantsko sečenje betona su napravljeni da odgovaraju različitim vrstama površina i uglova, kao i za teško dostupna mesta. Odlični su za radove kao što su sečenje na kocke, pa čak i kružno sečenje. Ovi alati dolaze u različitim veličinama za obavljanje svih vrsta poslova sečenja. Dalje, oni su takođe podeljeni na rad za suve površine i mokre površine.

Ostala sečiva kao što su sečiva za sečenje asfalta takođe se koriste kao sečiva za beton. Mnogobrojne prednosti ove tehnike o ogućavaju vam da posao uradite brže i bolje, što takođe štedi vaš novac, iako je dijamantsko sečenje skuplja metoda, sa njom ipak možete uštedeti više i napredovati u svom poslu, raditi na više projekata i na više lokacija. Početnim ulaganjem u samom startu imaćete veće troškove ali će se oni kroz vaš rad i te kako isplatiti.

Close Comments

Comments are closed.