Šta kaže Zakon o postavljanju i korišćenju video nadzora?

Ukoliko se odlučite za ugradnju video nadzora u Šapcu, trebalo bi da se informišete o opštim zakonskim pravilima koje su donete u cilju bezbednog i pravnog korišćenja video nadzora u skladu sa Zakonom.

2017. godine stupi je na snagu Zakon o Obezbeđenju u kome je definisano ko može a ko ne može da se bavi ugradnjom i prodajom video nadzora i alarmnih sistema, kao i održavanjem  sistema tehničke zaštite.

Zakon govori i nekim odrednicama sa kojima se morate upoznati kako bi znali kako da upravljate video nadzorom.

Pravo na privatnost:

Video nadzor Šabac se može ugraditi, ukoliko poštujete pravila privatnosti. Ukoliko ste vlasnik sistema za video nadzor, Zakon kaže da kamere ne smete postavljati u privatnim prostorijama i prostorijama u kojima možete narušiti privatnost korisnika, kao što su kupatila, toaleti, svlačionice.

Morate obavestiti javnost o postojanju video nadzora u objektu:

 Po Zakonu, morate imati jasno naznačeno obaveštenje o postojanju video nadzora, posebnu u poslovnim prostorima i javnim objektima, kao št su kafići hoteli, prodavnice, firme, i svi drugi poslovni objekti.

Snimci sa kamera se ne smeju čuvati duže od 24 sata, kako ne bi došlo do zlupotrebe. Duže čuvanje je moguće u posebnim uslovima, kada taj period obuhvata vikend i u određenoj spornoj situaciji, kako bi se analizirali snimci.

U posebnim slučajevima potrebno je tražiti dozvolu za duže zadržavanje snimaka, a po standardnoj proceduri snimci se brišu nakon 24 sata.

Prava zaposlenih:

Ukoliko se odlučite za postavljanje video nadzora, morate ispoštovati predviđena prava zaposlenih, kao što je osiguranje da video nadzor ne krši zaposlenih, ali i sprečavanje neovlašćenog pristupa snimcima.

Ukoliko niste sigurni, najbolje je posavetovati se sa advokatom o svim pravilima u vezi sa ugradnjom video nadzora u privattne i poslovne objekte.

Više informacija možete pročitati i na sajtu Paragraf

Održavanje video nadzora je obavezno:

Zakon kaže da je održavanje video nadzora obavezno i podrazumeva periodični prgled svih komponenti, koje čine video nadzor. Tu spadaju kamere, kablovi, snimačii, napajanja i softverski deo sistema.

Close Comments

Comments are closed.