Koja je razlika između računovođe i knjigovođe?

Ukoliko ste manje-više laik u oblastima koje su u tesnoj vezi sa ekonomijom i finansijskim poslovanjem, verovatno ste se nekada zapitali u čemu je razlika između računovođe i knjigovođe i šta je posao jednog, a šta drugog. Da li su ovo u stvari sinonimi koji, zapravo, označavaju isto zanimanje? Pojmovi računovodstvo i knjigovodstvo neretko se poistovećuju, ali ne bez razloga. Ovo je posebno slučaj kod manjih firmi i preduzetnika, kojima je prioritet pre svega ispunjavanje knjigovodstvenih i poreskih obaveza, te ove pojmove koriste ravnopravno i sinonimno.

Imati sopstvenu firmu ili preduzetničku radnju svakako podrazumeva značajne prednosti i mnoštvo mogućnosti. S druge strane, zakonske, poreske i administrativne obaveze koje ste dužni da ispoštujete mogu vam zadati mnogo glavobolje, a posledice nepoštovanja sa sobom nose brojne i visoke rizike. Kao preduzetnik ili neko ko planira da tek osnuje firmu, trebalo bi da ste upoznati sa načinom obavljanja knjigovodstvenih usluga i da razumete računovodstvene informacije, kako bi vaše poslovanje bilo uspešno. To, naravno, ne znači da ste u obavezi da i sami završite kurs računovodstva ili knjigovodostva da biste otvorili sopstvenu firmu ili postali preduzetnik.

Razlika između računovođe i knjigovođe

Knjigovodstvena agencija koju možete angažovati će knjigovodstvene, odnosno računovodstvene poslove obavljati, naravno, umesto vas i pružiti vam pomoć i podršku kada je u pitanju finansijsko upravljanje. Ipak, svakako bi trebalo da znate šta ti poslovi tačno podrazumevaju kako biste razumeli celokupno sopstveno poslovanje, zadržali kontrolu nad njim i imali uvid u sve podatke koji ga se tiču.

U praksi se ova dva termina često poistovećuju. Na primer, ukoliko otvarate firmu, kada ste u potrazi za adekvatnom agencijom i želite da dodatno istražite šta njene usluge tačno podrazumevaju, može vas zbuniti kada u Gugl pretraživaču ukucate npr. frazu „knjigovodstvene usluge Beograd“. Videćete da se pojmovi „knjigovodstveni“ i „računovodstveni“ često prepliću u rezultatima pretrage i da nisu jasno razgraničeni, te da neka knjigovodstvena agencija obavlja računovodstvene usluge. Kako da napravite razliku između ova dva termina i procenite koje su vam usluge tačno potrebne, saznajte u nastavku teksta.

Šta je posao knjigovođe?

Iako kod obavljanja njihovog posla postiji tesna veza, razlika između računovođe i knjigovođe ipak postoji. Knjigovodstvo je samo deo računovodstva. Naime, ono podrazumeva, kako i sama reč kaže, vođenje poslovnih knjiga, tj. evidentiranje i knjiženje poslovnih promena (imovina, obaveze, kapital, prihodi i rashodi) u glavnoj knjizi i drugim pomoćnim evidencijama, na osnovu različitih dokumenata. Posao knjigovođe je, dakle, da evidentira sva poslovna dešavanja, odnosno promene, na određeni način. Na taj način svi knjigovodstveni izveštaji služe za planiranje i analizu daljeg poslovanja, jer upravo se na toj dokumentaciji o poslovnim promenama (fakture, ugovori, izvodi) i zasniva vođenje svih računovodstvenih evidencija. 

Dakle, svi poslovi jednog računovođe zapravo su bazirani na knjigovodstvenim izveštajima i evidencijama, na osnovu kojih se  i sastavljaju izveštaji o celokupnom finansijskom poslovanju. Zbog toga su ova dva pojma u tako tesnoj vezi. Postoje različiti oblici knjigovodstva (prosto i dvojno npr.), te različite knjigovodstvene evidencije (glavna knjiga, dnevnik knjiženja, analitičke evidencije).  Ukratko, može se reći da knjigovođe vode najrazličitije vrste evidencija (obračun zarada zaposlenih, poreskih davanja, bolovanja, putnih naloga, obračun dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca i sl.).

Šta sve obuhvata posao računovođe?

Računovodstvo je širi pojam od knjigovodstva. Naime, da bi se sastavio izveštaj o poslovanju, neophodne su osnovne knjigovodstvene evidencije. Ali, ne završavaju se sve potrebe i obaveze poslovanja samo pukim evidentiranjem poslovnih promena. Pored knjigovodstva, računovodstvo obuhvata još i računovodstveno planiranje, kontorolu i nadzor, analizu i informisanje. Da bi se donele poslovne odluke, neophodno je prikupljanje finansijskih informacija, a upravo time se bavi računovodstvo.

Poput knjigovodstva, i sámo računovodstvo poznaje različite oblike, u zavisnosti od domena i onoga što je u fokusu tih oblasti (finansijsko, upravljačko, računovodstvo troškova), a svakim od njih bave se zasebne računovodstvene službe, što je pre svega slučaj u većim organizacijama. Mala preduzeća i preduzetnici, za razliku od njih, u praksi su uglavnom fokusirani samo na ispunjavanje knjigovodstvenih i poreskih obaveza. Ipak, u cilju daljeg razvoja njihovog poslovanja, preporuka je da i oni koriste sve pogodnosti računovodstva i usluga koje ono podrazumeva.

Nadamo se da smo u prethodnim redovima uspeli da vam ukratko približimo osnovnu i opštu razliku između računovodstva i knjigovodstva, pojasnimo u čemu se ogleda tesna veza koja postoji između njih, te da istaknemo značaj obe ove oblasti za finansijsko, ali i celokupno poslovanje svakog preduzeća. 

Close Comments

Comments are closed.