Na koji način vam može pomoći kućna poseta lekara?

Na koji način vam može pomoći kućna poseta lekara?

Kućna poseta lekara u Beogradu je veoma korisna opcija za mnoge pacijente. Ponekad je pacijentima teško da odu do svog izabranog lekara, bolnice, jer su u pitanju starija ili teže pokretna i nepokretna lica, koja nemaju u svakom trenutku nekoga ko će brinuti o njima, ili postoje i pacijenti koji trenutno nemaju mogućnost prevoza ili im se pogorša zdravlje u trenutku, pa nisu u stanju da dođu.

Zato je kućna poseta lekara za mnoge jedino rešenje, a za mnoge je i veoma praktična mogućnost koja štedi vreme.

Šta se podrazumeva pod uslugom kućne posete lekara?

Ova usluga podrazumeva poseban oblik zdravstvenog rada u kućnim uslovima pacijenta, ali samo za aktivnosti koje se mogu obaviti u kućnim uslovima i ne podrazumevaju posebne aparate i protokole.

Ova usluga je organizovana tako da tim različitih specijalista i medicinskih sestara, u zavisnosti od potrebe, dolaze na adresu pacijenta, u cilju pružanja zdravstvene nege, davanja terapije, praćenja i lečenja hroničnih bolesti.

Pacijenti se u tom smislu razlikuju i postoje kako laki tako i teški pacijenti, a patronaža im može pomoći kako bi se osećali komfornije i udobnije u svom domu prilikom pregleda i terapija, pa sve do efikasnijeg rada i zdravstvene nege kod teže pokretnih i nepokretnih, ali i starijih pacijenata.

Koje usluge mogu pružati patronažne ekipe?

Kućna poseta lekara Beograd podrazumeva različite usluge, a za sve njih je zajedničko da dozvoljavaju primenu u kućnim uslovima. Tu spadaju pregledi svih specijalista, od interniste, kardiologa, gastreneterologa, pulmologa, psihologa i drugih specijalista do svih laboratorijskih analiza, inhalacija, infuzija,ultrazvučnih pregleda, rentgena, previjanja, klizme, fizikalne terapije. davanje terapije.

Kako je organizovan rad patronažnih ekipa?

Kućne posete lekara možete koristiti po potrebi. Ne postoji određen broj dolazaka ili vrsta terapje koju morate da koristite. Paket usluga se pravi prema vašim potrebama i obično uključuje, jedan ili više dolazaka mesečno, u zavisnosti od terapije koju je lekar prepisao. U pojedinim situacijama kućne posete lekara mogu biti svakodnevne, a ovakav vid kućne nege se obićno praktikuje kod pacijenata koji su u teškoj ili poslednjoj fazi bolesti, kada im je potreban 24-časovni nadzor.

Kućne posete lekara rade privatne klinike, koje inače imaju sve potrebne preglede i u samoj klinici, a po potrebi pacijenta organizuju patronažu. Gotovo svi veći gradovi imaju svoje patronažne ekipe, mada se u manjim mestima organizuju patronažne ekipe za više susednih sela, kod slabo naseljenih područja.

Close Comments

Comments are closed.