Vatrootporni prodori: 3 praktična proizvoda za protivpožarnu izolaciju

Vatrootpornost je proces nanošenja na površine, otvore i prodore materijala koji odoleva
vatri. Postoji mnogo vrsta vatrootpornih materijala i proizvoda, ali želimo da vas
upoznamo sa tri, koja se koriste za vatrootpornost instalacionih prodora.

Protivpožarna cigla – jednostavno rešenje za veće otvore

Protivpožarne cigle se koriste za popunjavanje većih praznih prostora oko kablova ili
cevi. One su jeftine i lake za primenu. Nakon što se završi precizniji posao zaptivanja,
može ostati otvor u zidu. Jednostavno polažete cigle u otvor kao da radite zidarski posao,
jedino bez maltera. Cigle su napravljene od ekspandirajućeg materijala, shodno tome će
se u slučaju požara njihova zapremina proširiti i zaustaviti širenje vatre, toplote i dima,
povećavajući ukupnu protivpožarnu bezbednost zgrade.

Protivpožarna obujmica za cevi

Protivpožarna obujmica se izrađuje u različitim veličinama kako bi odgovarala cevima
svih prečnika, a neke od njih se mogu iseći na potrebnu dužinu. Obično se koriste za
zaštitu plastičnih cevi i pogodne su za strukture sendvič panela. Obujmice imaju
ekspandirajući umetak i metalnu ležište prekriveno bojom u vidu praha.

Protivpožarna traka – odgovara svim dimenzijama

Rešenje za cevi od plastike kao što su PVC, PE, PVC ili metali bilo kog prečnika.
Montaža ove trake je zaista jednostavna – samo je omotate oko prodorne cevi. Naravno,
to je i ekspandirajući element, pa se u slučaju požara brzo širi.

Zaključak

Sva ova tri elementa služe za izolaciju nešto različitih vrsta protivpožarnih prodora, ali
ono što im je zajedničko je jednostavna ugradnja. Polaganje protivpožarne cigle je još
jednostavnije od zidanja, jer nema maltera, postavljanje trake oko cevi isto. Protivpožarne
obujmice možda treba da se pričvršte zavrtnjima, ali to nije nešto sa čime se ne biste
mogli nositi posle gledanja video uputstva za protivpožarno zaptivanje prodornih otvora.

Close Comments

Comments are closed.